ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται πλέον σε λειτουργία το Εθνικό Δίκτυο Επικοινωνίας των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων της χώρας, το οποίο παρουσιάστηκε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο το τριήμερο 2,3 & 4/07/2021 με Θέμα «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο πλαίσιο της 2ης συνάντησής μας.

Το δίκτυο λειτουργεί με σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας, επικοινωνίας, και συλλογής καλών πρακτικών μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων των Ο.Τ.Α. υπό την στήριξη και την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την υποστήριξη της International Forum Training and Consulting.

Κατόπιν τούτων σας προσκαλούμε να ενταχθείτε στο νέο αυτό εργαλείο επικοινωνίας και να ενώσουμε τις μικρές δυνάμεις που ο καθένας μας διαθέτει, σε μια ισχυρή φωνή διαδραστικής επικοινωνίας, προκειμένου με ευκολία, ταχύτητα, εγκυρότητα και ασφάλεια να επεκτείνουμε τους ορίζοντες της τεχνογνωσίας μας, των καλών πρακτικών που χρησιμοποιούμε, αλλά και να θέσουμε ομαδικά και αποτελεσματικά τις όποιες προτάσεις μας στα αποφασιστικά όργανα της πολιτείας.

Με εκτίμηση,

Ο Συντονιστής

του Εθνικού Δικτύου

Π.Ο.Υ.

«ΞΕΝΟΦΩΝ»

Θωμάς Γιαννιώτης

Ο Πρόεδρος

Πανελ. Ενωσης Γ.Γ.

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Δρ. Μιχαήλ Χρηστάκης

Για την εταιρεία

Forum Training &

Consulting

Ιωάννης Νικλήτσας»

Διευθύνων Σύμβουλος

icon

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

icon

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ

icon

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ

icon

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

icon

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

icon

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

icon

ΝΕΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

icon

ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

icon

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

icon

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

icon

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ