Ψηφιακό Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου στο Λουτράκι

Παρουσιάσεις Ομιλητών Επιστημονικού Συνεδρίου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Διαδικασίες Κατάρτισης & Υλοποίησης Προϋπολογισμού
11:20-12:00 Ομιλία

Κωνσταντίνος Ζαφειρίου | Οικονομολόγος, Ειδίκευση στην Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού Διεύθυνσης ΟικονομικώνΤοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείου Εσωτερικών«Διαδικασίες Σύνταξης, Έγκρισης & Παρακολούθηση Υλοποίησης Προϋπολογισμού Δήμου 2024 με τις Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών»

Για την παρουσίαση του κ. Ζαφειρίου πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, Ειδίκευση Πιστώσεων & Οικονομικά Αποτελέσματα

12:00-13:00 Ομιλίες
Μαρία Πίτσα | Οικονομολόγος, Ειδίκευση στην Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων «Διαδικασίες Υποβολής & Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Κατάρτιση Πινάκων Στοχοθεσίας σε Διαλειτουργικότητα με Δημοτική Αρχή»

Για την παρουσίαση της κας Πίτσα πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, Ειδίκευση Πιστώσεων & Οικονομικά Αποτελέσματα
12:00-13:00 Ομιλίες

Μαρία Μπούρκουλα | Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων,
Ειδίκευση στην Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση,
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Παλαιού Φαλήρου
«Διαδικασίες Εξειδίκευσης Πιστώσεων στον Προϋπολογισμό & ΚΑΕ Υποχρεωτικών Δαπανών»

Για την παρουσίαση της κας Μπούρκουλα πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, Ειδίκευση Πιστώσεων & Οικονομικά Αποτελέσματα
12:00-13:00 Ομιλίες

Δήμητρα Πασχαλίδου | Οικονομολόγος, Ειδίκευση στην Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανι-
σμών & Επιχειρήσεων, Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ερμιονίδας
«Τήρηση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου
με Βάση την Εγκύκλιο Αριθμό 547/2024 του Υπουργείου Εσωτερικών»

Για την παρουσίαση της κας Πασχαλίδου πατήστε ΕΔΩ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Δημοσιονομική Διαχείριση & Λειτουργία Εκκαθάρισης Δαπανών
13:00-14:00 Ομιλίες

Δημήτριος Χαστάς | Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών,
Ειδίκευση στην Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών, Υπηρεσιών & Δημοσίων Επιχειρήσεων, Λογιστής – Φοροτέχνης Α’ Τάξης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πειραιά «Προσδιορισμός Ασυμβίβαστων Αρμοδιοτήτων Υπαλλήλων Οικονομικής Υπηρεσίας – Αναπλήρωση Καθηκόντων Π.Ο.Υ. & Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών»

Για την παρουσίαση του κ. Χαστά πατήστε ΕΔΩ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Δημοσιονομική Διαχείριση & Λειτουργία Εκκαθάρισης Δαπανών
13:00-14:00 Ομιλίες

Δρ. Ζήσης Μαδυτινός | Λογιστικής & Χρηματο-Οικονομικής, Ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δρ. στο Management, Εκπαιδευτής Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού «Διαδικασίες Άρνησης Εκκαθάρισης Μη Νόμιμων & Μη Κανονικών Δαπανών στο Στάδιο της ΑΑΥ & της Πληρωμής ΧΕΠ»

Για την παρουσίαση του κ. Μαδυτινού πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Δημοσιονομικοί Έλεγχοι & Ευθύνες Δημόσιων Υπόλογων
14:00-15:00 Ομιλίες

Βασιλική Τσιαντή | Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πραγματογνώμων στο Πρωτοδικείο Αθηνών, π. Επίτροπος στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενική Γραμματέας Δήμου Ζωγράφου «Διαδικασίες & Κανόνες Δημοσιονομικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε Δήμο & η Εφαρμογή της Αρχής Αναλογικότητας»

Για την παρουσίαση της κας Τσιαντή πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Δημοσιονομικοί Έλεγχοι & Ευθύνες Δημόσιων Υπόλογων
14:00-15:00 Ομιλίες

Θωμάς Γιαννιώτης | Οικονομικός Αναλυτής,
π. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Νέας Σμύρνης, Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, Συντονιστής Εθνικού Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ – Δίκτυο Ξενοφών
«Διαχείριση Διαδικασιών Δημοσιονομικού Ελέγχου σε Δήμο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους & Αντιμετώπισή του σε Συνεργασία με Δημοτική Αρχή & Υπηρεσίες»

Για την παρουσίαση του κ. Γιαννιώτη πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Δημοσιονομικοί Έλεγχοι & Ευθύνες Δημόσιων Υπόλογων
14:00-15:00 Ομιλίες

Δρ. Ανδρέας Ροδάκος | Οικονομικής Επιστήμης & Στρατηγικής Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο Δημόσιου Τομέα,
Δρ. Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων & Διακυβέρνησης Φορέων Δημοσίου Τομέα, Επιστημονικός – Ακαδημαϊκός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πειραιά, Πρόεδρος Επιτροπής Δημόσιου Τομέα Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IΙΑ Greece
«Αναγνώριση, Αξιολόγηση & Διαχείριση Δημοσιονομικών Κινδύνων & Εσωτερικός Έλεγχος σε ΟΤΑ»

Για την παρουσίαση του κ. Ροδάκου πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προετοιμασία & Μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε Δήμο
10:00-11:00 Ομιλίες

Ηλίας Γεράκος | Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομολόγος, Λογιστής – Φοροτέχνης Α’ Τάξης, Ειδίκευση στα Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ), Δρ. Οικονομικών, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό με Ειδίκευση στη Λογιστική Δημόσιου Τομέα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
«Στάδια Προετοιμασίας για τη Μετάβαση στο Πλαίσιο των Κανόνων του Δημόσιου Λογιστικού σε Δήμο Σύμφωνα με το ΠΔ 54/2018»

Για την παρουσίαση του κ. Γεράκου πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προετοιμασία & Μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε Δήμο
10:00-11:00 Ομιλίες

Αντώνιος Λουρίδας | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Επικεφαλής Ομάδας Λογισμικού στο Οικονομικό Πεδίο (PT Financial Manager OTS), Επίτιμος Πρόεδρος OTS
«Εργαλεία Μετάβασης στο Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 Μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της OTS»

Για την παρουσίαση του κ. Λουρίδα πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προετοιμασία & Μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε Δήμο
10:00-11:00 Ομιλίες

Άννα Σωτήρχου – Λάμπρου | Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών,
Ειδίκευση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Λογιστής – Φοροτέχνης Α’ Τάξης, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνα
«Οικονομική Διαχείριση & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο Δήμο Μαραθώνα»

Για την παρουσίαση της κας Σωτήρχου  πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΜΠΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πηγές Εσόδων & Σύνταξη Βεβαιωτικών Καταλόγων
11:00-12:30 Ομιλίες

Ανδρέας Γκουγκουλής | Οικονομολόγος, Πολιτικός Επιστήμονας, Ειδίκευση στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, π. Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, π. Γενικός Γραμματέας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, Γενικός Διευθυντής Public Soft ΙΚΕ
«Αύξηση Εσόδων OTA: Στρατηγική Προσέγγιση & Πρακτική Υλοποίηση για Άμεσα Αποτελέσματα»

Για την παρουσίαση του κ. Γκουγκουλή  πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΜΠΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πηγές Εσόδων & Σύνταξη Βεβαιωτικών Καταλόγων
11:00-12:30 Ομιλίες

Παναγιώτα Λέγγα | Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, Τμηματάρχης Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Κορινθίων
«Αξιοποίηση Πηγών Εσόδων (Τακτικών, Έκτακτων, Ανταποδοτικών) & Στοχοθεσία σε Δήμο»

Για την παρουσίαση της κας Λέγγα  πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΜΠΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πηγές Εσόδων & Σύνταξη Βεβαιωτικών Καταλόγων
11:00-12:30 Ομιλίες

Εμμανουήλ Μανουσάκης | Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής,
Εισηγητής & Εξεταστής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Εσωτερικός Ελεγκτής – Συνεργάτης Εσωτερικού Ελέγχου Δήμων
«Διαδικασίες Καταγραφής & Μεταφοράς Πόρων & Παγίων (Κινητών & Ακινήτων) Καταργούμενων Νομικών Προσώπων σε Δήμο»

Για την παρουσίαση του κ. Μανουσάκη πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΜΠΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πηγές Εσόδων & Σύνταξη Βεβαιωτικών Καταλόγων
11:00-12:30 Ομιλίες

Κωνσταντίνος Στασινόπουλος | Πληροφορικός, Αναλυτής & Προγραμματιστής, Συνιδρυτής & Εμπορικός Διευθυντής της IntelliSoft ΕΠΕ
«Ψηφιακή Διαχείριση & Παρακολούθηση Εσόδων από Παιδικούς Σταθμούς, Προγράμματα Αθλητισμού & Δράσεις Πολιτισμού»

Για την παρουσίαση του κ. Στασινόπουλου πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΜΠΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πηγές Εσόδων & Σύνταξη Βεβαιωτικών Καταλόγων
11:00-12:30 Ομιλίες

Μαρία Δεμένεγα | Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Ειδίκευση στη Δημόσια Οικονομική & Πολιτική,
π. Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών & Προϊσταμένη Εσόδων στο Δήμο Αλίμου, Υπεύθυνη Δημοσίου Τομέα της Spark ΜΟΝ ΙΚΕ
«Έσοδα – Σύνταξη Βεβαιωτικών Καταλόγων: Παραδειγματικές Αναφορές από Δήμους»

Για την παρουσίαση της κας Δεμέναγα πατήστε ΕΔΩ

ΕΚΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Διαγωνιστικές Διαδικασίες & Νομιμότητα Δημοσίων Συμβάσεων
12:30-13:30 Ομιλίες

Χαράλαμπος Μυλωνάς | Οικονομολόγος, Ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Πιστοποιημένος στον Εσωτερικό Έλεγχο και στη Διαχείριση Κινδύνων, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου
«Έλεγχος Διαδικασιών Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων»

Για την παρουσίαση του κ. Μυλωνά  πατήστε ΕΔΩ

ΕΚΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Διαγωνιστικές Διαδικασίες & Νομιμότητα Δημοσίων Συμβάσεων
12:30-13:30 Ομιλίες

Κωνσταντίνος Μπαβέλλας | Πολιτικός Μηχανικός, Ειδίκευση στη Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
Υπεύθυνος Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών της Forum Training, Consulting & Software
«Υποστηρικτικός Διοικητικός Προγραμματισμός Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Σύναψης & Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων σε Δήμο»

Για την παρουσίαση του κ. Μπαβέλλα πατήστε ΕΔΩ

ΕΒΔΟΜΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κανονιστική Λειτουργία Υπηρεσιών & Ανταποδοτικότητα Δημοτικού Κοιμητηρίου
13:30-14:30 Ομιλίες

Δανάη – Μαρία Χατζηθωμά | Δικηγόρος, Ειδίκευση στο Αστικό – Δικονομικό Δίκαιο, Ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση, π. Γενική Γραμματέας Συνδέσμου Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού, Γενική Γραμματέας Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη
«Μελέτη & Διαχείριση Οικονομικών Δεδομένων Ανταποδοτικού Χαρακτήρα
& Διαμόρφωση Πίνακα Τελών & Δικαιωμάτων για τα Δημοτικά Κοιμητήρια»

Για την παρουσίαση της κας Δεμέναγα πατήστε ΕΔΩ

Video - Επιστημονικό Συνέδριο στο Λουτράκι

15:00-15:30 Συμπεράσματα - Ολοκλήρωση Εργασιών

Φωτογραφικό Υλικό - Επιστημονικό Συνέδριο στο Λουτράκι

Φωτογραφικό Υλικό 1ης Ημέρας Συνεδρίου

Φωτογραφικό Υλικό 2ης Ημέρας Συνεδρίου