Συντάκτης: Forum

Συνομιλία Π.Ο.Υ.
Καλησπέρα σας, ο Δήμος μας προέβη σε απαλλοτρίωση ακινήτου και κάναμε παρακατάθεση στο ΤΠΔ τα ποσά στους δικαιούχους ιδιοκτήτες.Με απόφαση του ΔΣ είμαστε υποχρεωμένοι να τους καταβάλλουμε και τα ποσά που παρόδιοι ιδιοκτήτες τους οφείλουν. Γνωρίζει κάποιος τη διαδικασία; Ευχαριστώ πολύ.Καλή σας συνέχεια.
Η βασική διάταξη περί απαλλοτριώσεων στους Δήμους βρίσκεται στο αρ. 212 του Ν. 3463/2006 του ΚΔΚ. Οι παρ. 8-10 αφορούν τυχόν περιπτώσεις προσφυγών. Σε ότι αφορά τους παρόδιους ιδιοκτήτες έχει καθοριστεί το ύψος των οφειλών σε αυτούς και με ποιο τρόπο; Μήπως χρειάζεται δικαστική απόφαση που να προσδιορίζει με τελεσίδικο τρόπο το οφειλόμενο ποσό;
ΑΠΟΣΤΟΛΗ