Ευθύνες Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Υπολόγων & Αντιμετώπιση Καταλογισμών

Δήλωση Συμμετοχής

Στοιχεία 1ου Συμμετέχοντα

Separator1

Στοιχεία 2ου Συμμετέχοντα

Στοιχεία 3ου Συμμετέχοντα

Στοιχεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με την επιλογή ΑΠΟΣΤΟΛΗ δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Leave a comment