Κατάρτιση Προϋπολογισμού Έτους 2023 στους ΟΤΑ

Eνημερωθείτε αναλυτικά για το πρώτο πρακτικό αρχών, στόχων & ανάδειξης της προσωρινής διοικούσας επιτροπής
του Εθνικού Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας των Π.Ο.Υ.

Δήλωση Συμμετοχής
“Κατάρτιση – Σύνταξη Προϋπολογισμού Έτους 2023”

Στοιχεία 1ου Συμμετέχοντα

Separator1

Στοιχεία 2ου Συμμετέχοντα

Στοιχεία 3ου Συμμετέχοντα

Separator2

Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 2023 στους ΟΤΑ - Αλλαγές στους ΚΑΕ

Στοιχεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με την επιλογή ΑΠΟΣΤΟΛΗ δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Was this post helpful?

Leave a comment