Κατάρτιση Προϋπολογισμού Έτους 2024 στους ΟΤΑ

Δήλωση Συμμετοχής
“Κατάρτιση – Σύνταξη Προϋπολογισμού Δήμων Έτους 2024”

Loading...

Δείτε ΕΔΩ την Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.)2016/679.

Was this post helpful?

* απαραίτητα πεδία

Eνημερωθείτε αναλυτικά για το πρώτο πρακτικό αρχών, στόχων & ανάδειξης της προσωρινής διοικούσας επιτροπής
του Εθνικού Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας των Π.Ο.Υ.

Was this post helpful?

One comment

Leave a comment