ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Έκπτωση του Φ.Π.Α. σε περιπτώσεις πραγματοποίησης εισροών στα πλαίσια κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος βάσει δημόσιας σύμβασης κυρωθείσας με νόμο. Loading... Taking too long? Reload [...]

Continue Reading