ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΔΝΑ

Παρακράτηση υπέρ του «Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής», εισφορών 3ου τριμήνου έτους 2021 των Δήμων-μελών αυτού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Loading... Taking too long? Reload [...]

Continue Reading

ΙΣΧΥΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.   [...]

Continue Reading