ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑ

Συμπληρωματική κατανομή ποσού 7.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους [...]

Continue Reading