ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Δελτίο Τύπου Πράσινο Ταμείου   23 Ιουνίου, 2021   Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού [...]

Continue Reading

Ανακοίνωση ΥΠ.ΕΣ.: 17.06.2021 «Ένταξη έργων ύψους 181 εκατ. ευρώ στο “Αντώνης Τρίτσης”»

Ανακοίνωση ΥΠ.ΕΣ. 17.06.2021  «Ένταξη έργων ύψους 181 εκατ. ευρώ στο “Αντώνης Τρίτσης”» Συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό η ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Με [...]

Continue Reading

Παράταση προθεσμιών για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.): Εως τις 30.07.2021 η δημοσίευση, εως τις 30.09.2021 η εκπόνηση

Ανακοίνωση Πράσινου Ταμείου 16.06.2021 16.06.2021     Παράταση προθεσμιών για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.): Εως τις 30.07.2021 η δημοσίευση, εως τις 30.09.2021 η εκπόνηση [...]

Continue Reading