ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 800.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους ως συνέπεια της πανδημίας [...]

Continue Reading