ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΥΦ

Α.Α.Δ.Ε. A. 1137/18.06.2021 (ΦΕΚ 2664/22.06.2021 τεύχος Β'): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β’ 179), όπως ισχύει. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ [...]

Continue Reading