ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2021 Α’)   ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Άρθρο 23 Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο   Άρθρο 24 [...]

Continue Reading