Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2021 Α’)

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 23
Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο

 

Άρθρο 24
Απαλλαγή από τα τέλη

Leave a comment