Δελτίο Τύπου Πράσινο Ταμείου

 

23 Ιουνίου, 2021

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2021

 

Το Πράσινο Ταμείο ΚΑΛΕΙ τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 23 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Leave a comment