ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Leave a comment