4850/2021 (ΦΕΚ 208/5-11-2021 Α’)

 

Άρθρο 83

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Leave a comment