Οργάνωση & Διοίκηση Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ 2024-2028 – ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Δήλωση Συμμετοχής
“Οργάνωση & Διοίκηση Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ 2024-2028”
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2024

Loading...

* Οι εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

i. Δωρεάν για τα Μέλη του Εθνικού Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ «ΞΕΝΟΦΩΝ»
ii. Δωρεάν για Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς Δήμων
iii. 100,00 € για μη Μέλη του Εθνικού Δικτύου «ΞΕΝΟΦΩΝ» (σε περίπτωση εγγραφής στο Δίκτυο ΞΕΝΟΦΩΝ, δε θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Δυνατότητα Εγγραφής στο Δίκτυο ΞΕΝΟΦΩΝ, έχουν τα στελέχη που ανήκουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου)

Δείτε ΕΔΩ την Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.)2016/679.

Was this post helpful?

* απαραίτητα πεδία

Eνημερωθείτε αναλυτικά για το πρώτο πρακτικό αρχών, στόχων & ανάδειξης της προσωρινής διοικούσας επιτροπής
του Εθνικού Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας των Π.Ο.Υ.

Was this post helpful?

Leave a comment