Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και το Ν.4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως ενδεικτικά το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, ελέγχονται από  την διαχείριση της ιστοσελίδας του Εθνικού Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ “ΞΕΝΟΦΩΝ”, και είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται.

Η χρήση του παρόντος Ιστοχώρου και υπηρεσιών ενημέρωσης που παρέχονται στον επισκέπτη/ χρήστη από τον παρόντα ιστότοπο https://www.diktyo-xenophon.gr/ προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου.

Α. Σκοποί επεξεργασίας

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του ιστοχώρου μας είναι μόνο η συγκέντρωσή τους για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας για συμμετοχή σε Επιστημονικές Ημερίδες και αποδέκτης τους είναι κατ’ αρχήν  τα Μέλη του Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών “ΞΕΝΟΦΩΝ”.

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει το δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας.

Β. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και πώς τα συλλέγουμε

Μολονότι σε κάποιες περιπτώσεις θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα κατά την Αίτηση Εγγραφής Μέλους στο Δίκτυο “ΞΕΝΟΦΩΝ”, ή όταν συμπληρώνετε φόρμες συμμετοχής προκειμένου να  συμμετέχετε σε Επιστημονικές Ημερίδες, μπορείτε ωστόσο να επισκεφθείτε πολλές σελίδες στον ιστότοπό μας, χωρίς να χρειαστεί να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Κατά την συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Επιστημονικές Ημερίδες, κατά την συμπλήρωση Αίτησης Μέλους στο Εθνικό Δίκτυο Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας “ΞΕΝΟΦΩΝ”, συμπληρώνετε  το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας  την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 Όταν  χρησιμοποιείτε την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας (site): συμπληρώνετε  το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας  την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

  • Με την χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες για την δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν είστε χρήστης ασύρματου δικτύου και έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας, για να μάθετε αν συλλέγουν εκείνοι προσωπικές σας πληροφορίες

Γ. Δικαιώματά σας ως υποκείμενο  προσωπικών δεδομένων

Δικαιώματα σας ως υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων:
– Δικαίωμα ενημέρωσης: Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει σε εσάς κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, και υποχρεούται να διευκολύνει την άσκηση αυτού του δικαιώματός σας. Η δε παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης πρέπει να είναι λεπτομερής και να λαμβάνει χώρα χωρίς καθυστέρηση.

– Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφόρηση από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για το κατά πόσο και με ποιον τρόπο τα δεδομένα σας  τυγχάνουν επεξεργασίας.

– Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την διόρθωση των δεδομένων σας εφόσον αυτά είναι ανακριβή.

– Δικαίωμα στη λήθη: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους, όπου αυτή έχει ληφθεί.

– Δικαίωμα στη φορητότητα: έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα μεταφέρετε  σε άλλο φορέα.

– Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα  να αντιτάσσεσθε και να εναντιώνεσθε για τεκμηριωμένους  λόγους που αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Δ. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστοχώρο μας και να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα μας. Τα cookies είναι μηνύματα τα οποία ο διακομιστής (web server) μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει κάθε μήνυμα σε ένα μικρό αρχείο, το οποίο θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα.

 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies

  1. Τεχνικά cookies – Αφορούν αυστηρά στη χρήση της ιστοσελίδας. Είναι απαραίτητα για να σας προσφερθούν σωστά και με ακρίβεια οι υπηρεσίες που αναζητάτε.

β) Λειτουργικά cookies – Είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες σε αυτόν τον ιστοχώρο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το site μας .

 

Ε. Αλλαγή Πολιτικής Απορρήτου

H πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο και πάντοτε με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα σας. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου μας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

ΣΤ. Για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ισχύουν τα ακόλουθα:

Yπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Εθνικό Δίκτυο Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ “Ξενοφών” (Εκπρόσωπος: Θωμάς Γιαννιώτης, τηλ. 6932 237268).

Mπορείτε να απευθύνεστε για ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα και την χρήση τους στο e-mail :  dpo@diktyo-xenophon.gr.

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας.

Για το Δίκτυο  “Ξενοφών”
Θωμάς Γιαννιώτης
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Δικτύου “Ξενοφών”

Comments: 1

Leave a comment