Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δήλωση Συμμετοχής
“Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
για στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων”

Χρηματοοικονομική Διοικηση & Διαχείριση στην Τ.Α. για στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων

Στοιχεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στοιχεία 1ου Συμμετέχοντα

Separator1

Στοιχεία 2ου Συμμετέχοντα

Separator3

Στοιχεία 3ου Συμμετέχοντα

Separator2

Στοιχεία 4ου Συμμετέχοντα

Separator5

Στοιχεία 5ου Συμμετέχοντα

Separator4

Με την επιλογή ΑΠΟΣΤΟΛΗ δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Was this post helpful?

Leave a comment